Header image
  • aaslider

Basisschool St. Antonius

Echt wel een goeie basis!

De St. Antoniusschool in een notendop

De Antoniusschool is een katholieke basisschool. Wij werken vanuit waarden en normen zoals die door de Katholieke Kerkprovincie worden voorgestaan en uitgedragen. Deze waarden en normen vullen we aan met onze eigen uitgangspunten over onderwijs. Samen vormt dit onze visie op onderwijs. We geven die visie hieronder weer. Onze missie is helder en duidelijk: we staan voor goed onderwijs binnen een jaarstofklassensysteem. We leggen onder deze missie vier even belangrijke visiepunten.

1. Kinderen zijn verschillend en daar houden we rekening mee.

2. Ieder kind heeft eigen mogelijkheden, daar sluiten we op aan en we bieden kansen tot groei.

3. We werken vanuit een leerlijn die een opbouw kent van zelfstandig werken naar zelfstandig leren en bevorderen de zelfstandigheid van onze leerlingen.

4. We werken vanuit katholieke waarden en normen. We vertalen dit naar de kinderen toe door te werken met een levensbeschouwelijke leerlijn vanuit een methodische opbouw.