Missie

De Antoniusschool is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school staat voor goed onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer.  Onze ambitie is dat we streven naar een inspirerende leeromgeving waarin kinderen zich samen ontwikkelen tot zelfbewuste en nieuwsgierige individuen. We geloven dat het leggen van een sterke basis essentieel is voor het levenslange leren van onze leerlingen.

Visie

Het onderwijs van de St. Antoniusschool wordt opgehangen aan onze vier kernwaarden.

Deze kernwaarden zijn herkenbaar en voelbaar in onze school voor leerlingen, ouders en leerkrachten:
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Kwaliteit
  • Nieuwsgierig

“Werken met Chromebooks vinden we fijn”

Lieke, Joeri en Sarah
Groep 8

“Met knutselen maak ik mooie dingen”

Groep 4
Lynn

“De school heeft lieve leerkrachten”

Hadil
moeder van Masa en Yehya

“De gouden weken zijn altijd erg belangrijk en tof”

Guusje
Groep 6

Vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk begrip op de Antoniusschool. U geeft ons het vertrouwen om uw kind onderwijs te bieden. In wederzijds vertrouwen kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van uw kind en zorgen we ervoor dat er een veilige speel-, leer- en werkomgeving is. Middels een duidelijke communicatie zorgen we ervoor dat u goed op de hoogte blijft over de schoolontwikkelingen van uw kind.  

Door vertrouwen uit te spreken en dit uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen van de kinderen en helpen we de kinderen hun eigen talenten te ontdekken en deze, door het behalen van succeservaringen, optimaal te ontwikkelen. Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; we staan voor een goede, gelijkwaardige samenwerking. 

Samen

Samen spelen en samen leren vinden we op de Antoniusschool erg belangrijk. Kinderen leren van en  met elkaar. We maken gebruik van coöperatieve en actieve werkvormen en werken aan vaardigheden die belangrijk zijn bij het samenwerken (bijv. kritisch luisteren naar elkaar, overleggen en compromissen sluiten).  

Ook de leerkrachten wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs op de  Antoniusschool verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. Educatief partnerschap vinden we daarom erg belangrijk.  

Kwaliteit

Goed onderwijs binnen een duidelijke, heldere structuur streven we na als school. Kwaliteit is wat u van ons mag verwachten. Deskundige leerkrachten die weten wat uw kind nodig heeft en daarnaar handelen. We kijken goed naar de onderwijsbehoeften van het kind en proberen er zeker uit te halen wat erin zit. Door het didactisch handelen continu te monitoren zorgen we ervoor dat de leerkrachten actueel blijven in nieuwe ontwikkelingen. Bij het didactisch handelen in de groep worden Edi en Teach tools gebruikt.

Ook wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen bij verschillende vakken. De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces en stelt naast de kerndoelen ook eigen leerdoelen op. Zo worden vaardigheden en eigenschappen beter in kaart gebracht zodat de leerling meer inzicht krijgt in zijn eigen ontwikkeling. 

Nieuwsgierig

We moedigen onze leerlingen aan om nieuwsgierig te zijn en hun eigen identiteit en rol in de wereld te ontdekken. We bevorderen het ontwikkelen van zelfinzicht en stimuleren leerlingen om zich bewust te worden van hun eigen talenten en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, een groeimindset en het nemen van verantwoordelijkheid voor zowel hun individuele groei als hun rol in de samenleving. 

Ook als leerkracht blijven we  nieuwsgierig naar  nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen het onderwijs en zullen we de  nieuwsgierigheid van onze leerlingen blijven prikkelen.

Contact


Basisschool St. Antonius
Klein Zundertseweg 58
4882 BH, Klein-Zundert

T  076-5973598
antoniusschool@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign