Missie

De St. Antoniusschool is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school staat voor goed onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer. Onze ambitie is dat kinderen hier met plezier kunnen leren. Alleen dan is het mogelijk om samen stappen te maken; als individu, als groep, als team en als school.

Naast onderwijs in de kernvakken als rekenen en taal, krijgen de leerlingen ook onderwijs dat hen voorbereid op hun toekomst in onze maatschappij. 

Visie

Het onderwijs van de St. Antoniusschool wordt opgehangen aan onze vier kernwaarden.

Deze kernwaarden zijn herkenbaar en voelbaar in onze school voor leerlingen, ouders en leerkrachten:
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Leergericht
  • Uitdaging

“Werken met Chromebooks vinden we fijn”

Lieke, Joeri en Sarah
Groep 8

“Met knutselen maak ik mooie dingen”

Groep 4
Lynn

“De school heeft lieve leerkrachten”

Hadil
moeder van Masa en Yehya

“De gouden weken zijn altijd erg belangrijk en tof”

Guusje
Groep 6

Vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk begrip op de St. Antoniusschool. U geeft ons het vertrouwen om uw kind onderwijs te bieden. In wederzijds vertrouwen kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van uw kind en zorgen we ervoor dat er een veilige leer- en werkomgeving is.

Middels een duidelijke communicatie zorgen we ervoor dat u goed op de hoogte blijft over de schoolontwikkelingen en ontwikkeling van uw kind. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen van de kinderen en helpen we de kinderen hun eigen talenten te ontdekken en deze, door het behalen van succeservaringen, optimaal te ontwikkelen.

Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; we staan voor een goede, gelijkwaardige samenwerking.

Samen

Samen spelen en samen leren vinden we op de St. Antoniusschool erg belangrijk. Kinderen leren met en van elkaar. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen en werken aan vaardigheden die belangrijk zijn bij het samenwerken(bijv. kritisch luisteren naar elkaar, overleggen en compromissen sluiten).

Ook de leerkrachten wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs op de St. Antoniusschool verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. Educatief partnerschap vinden we erg belangrijk.

Leergericht

Goed onderwijs binnen een duidelijke, heldere structuur streeft de St. Antoniusschool na. Dat is wat u van ons mag verwachten. Deskundige leerkrachten die weten wat uw kind nodig heeft en daarnaar handelen. We kijken goed naar de onderwijsbehoeften van het kind en proberen er zeker uit te halen wat erin zit.

Door het didactisch handelen continue te monitoren zorgen we ervoor dat de leerkrachten actueel blijven in nieuwe ontwikkelingen. Edi en teach tools worden ingezet bij het didactisch handelen in de groepen. Ook wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen bij verschillende vakken.  

De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces en stelt naast de kerndoelen ook eigen leerdoelen op. Zo worden vaardigheden en eigenschappen beter in kaart gebracht zodat de leerling meer inzicht krijgt in zijn eigen ontwikkeling.

Uitdaging

Kinderen van de St. Antoniusschool houden van uitdagingen, ze zijn ondernemend en betrokken. Ze leren hun eigen talenten kennen en en zetten de eerste stappen naar een toekomst die creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap vraagt.

Het onderwijs nog beter laten aansluiten bij de manier waarop een kind leert, is ook voor de school een uitdaging. Werken met interactieve toepassingen die gepersonaliseerde leerroutes mogelijk maken. Kinderen maken eigen keuzes en volgen hun eigen leerweg door zelf eigen leer- en ontwikkel doelen te stellen. Onderzoekend leren en actief leren zijn methoden waarmee we denken goed aan te sluiten bij de kinderen van de St. Antoniusschool.

De meta-cognitieve vaardigheden zullen regelmatig worden geprikkeld. De omgeving (o.a.ouders, natuur (groen schoolplein), bedrijven) zullen onderdeel zijn van ons onderwijsaanbod. Ook Engels vanaf de kleuters is een onderdeel van ons uitdagende lesprogramma.

Contact


Basisschool St. Antonius
Klein Zundertseweg 58
4882 BH, Klein-Zundert

T  076-5973598
antoniusschool@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign