Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Antonius heeft de wettelijke taak de belangen van de ouders/verzorgers van leerlingen en personeelsleden van de school te vertegenwoordigen en de directie te adviseren bij de uitvoering van haar taak. De MR denkt en beslist mee. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders; de personeelsgeleding door de leerkrachten van de school. Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar. 

Wie vormen de MR?

Tot de oudergeleding behoren:
Paul van Rijen
Vincent van Hooijdonk
Edwin Stolk

Tot de personeelsgeleding behoren:
Inge Koene-Volders
Wendy Graaumans
Sabine Pirard 

Werkwijze MR

De data van de MR-vergaderingen staan vermeld in de Parro-app. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden zowel digitaal als fysiek plaats. Mocht u willen aansluiten (dit kan enkel als toehoorder) laat dit dan een week van tevoren weten aan de secretaris. De directeur van de Antonius (Vera Martens) woont standaard een gedeelte van de vergadering bij. De goedgekeurde notulen worden gepubliceerd op deze website.

MR Documenten

Hier vindt u de notulen en andere belangrijke stukken van onze MR.

Werkplan MR 2022-2023
MR-reglement 2020
MR jaarverslag van 2022
Notulen 27 september 2022
Notulen 1 december 2022
Notulen 24 januari 2023
Notulen 4 april 2023
Notulen 30 mei 2023

Contact


Basisschool St. Antonius
Klein Zundertseweg 58
4882 BH, Klein-Zundert

T  076-5973598
antoniusschool@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign